Krajobraz w powiecie

Powiat chrzanowski na fotografiach Roberta Kowalczyka.